Köpvillkor

(English version is further down on this page) 

Vi reserverar oss för eventuella felavtryck, produktändringar, prisjusteringar och slutförsäljning. Vi förbehåller oss rätten att justera eventuella prisfel före och efter att beställningen har behandlats.

PRISER

Priser i SEK och inkl moms.

BETALNING

Kortbetalning
Vi erbjuder betalning med Visa och Mastercard. Vi använder oss av Paynova som är PCI DSS – certifierade och har därmed möjlighet att säkert hantera kortinformation, allt för din trygghet.

Förskottsbetalning
Du kan även välja att betala i förskott till antingen Swish eller bankgiro.
Bankgiro: 5047-5714 (betalningsmottagare är Instant Interactive Information AB)
Swish: 123 237 4213 (betalningsmottagare är Rullskidcenter)
Ange ditt ordernummer som meddelande/referens när du betalar till bankgiro eller Swish.

LEVERANS MED DB SCHENKER

Vi erbjuder fri frakt inom Sverige. Fraktavgift inom EU (utom Cypern, Gibraltar och Grekland) 149 SEK.

Vi skickar din beställning omedelbart (gäller lagervaror) och du bör kunna hämta ut ditt paket inom 1 vecka.

RETURER

Kunden står för returfrakten.

GARANTI

Vi lämnar 1 års garanti för tillverkningsfel och materialfel. Normalt slitage täcks inte av garantin. Förbrukningsartiklar som stavspetsar och fjädrar täcks inte av garantin.

UNDERHÅLL

Du måste ha följt produkternas skötselanvisningar för att kunna utnyttja garantin.

GDPR

Jag förstår och bekräftar härmed att registeransvarig för mina personuppgifter är StaffanStaven med sitt säte på Björngatan 2C i Landskrona. Jag förstår och godkänner att mina personuppgifter kommer att behandlas och överföras i enlighet med Allmänna databeskyddsförordningen (GDPR).

kontakt

Adress

StaffanStaven / Invest In Innovations AB
Varggatan 17
261 44 Landskrona

Telefon

0418-48 81 00

E-mail

patrik@staffanstaven.com

Org nr

556512-0432


 

Terms os Purchase

We reserve the right for any misprints, product changes, price adjustments and final sales. We reserve the right to adjust any price errors before and after the order is processed.

PRICES

Prices in SEK and incl VAT

PAYMENT

We offer payment with Visa and Mastercard. We use Paynova, which is PCI DSS-certified and has the opportunity to safely handle card information, all for your safety.

DELIVERY WITH DB SCHENKER

We offer Free Shipping within Sweden. Shippingfee within EU (except Cyprus, Gibraltar and Greece) 149 SEK.

We will send your order immediately (applies to goods in stock) and you should have your package within 1 week.

RETURNS

The customer is responsible for the cost of the shippingfee.

WARRANTY

We provide a 1 year warranty on manufacturing defects and material defects. Normal wear is not covered by the warranty. Consumables such as pole tips and springs are not included in the warranty.

MAINTENANCE

You must have followed the instructions of the products in order to use the warranty.

GDPR

I understand and hereby confirm that the controller of my personal data is StaffanStaven with its registered office in Varggatan 17 in Landskrona, Sweden. I understand and agree that my personal data will be processed and transmitted in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR).

CONTACTINFORMATION

Address

StaffanStaven / Invest In Innovations AB
Varggatan 17
SE-261 44 Landskrona
SWEDEN

Telephone

+46 418-48 81 00

E-mail

patrik@staffanstaven.com